Czynnik Clarence'a Snydera w AA

Dick B. 2005
Clarence H. Snyder uzyskał trzeźwość w lutym 1938, z pomocą jego sponsora, współzałożyciela AA Dr Boba. Był jednym z czterdziestu Akrońskich Pionierów, którzy założyli AA jako solidny i efektywny duchowy program wychodzenia z, i uzdrowienia z alkoholizmu.

Ale bez wpływu i działań Clarence'a, Anonimowi Alkoholicy mogli nigdy nie wzrosnąć poza Akron, ani nie osiągnąć krajowej i ewentualnie światowej rozpoznawalności jako społeczność, do której mogłeś dołączyć, jeśli naprawdę poważnie chciałeś rzucić picie, byłeś gotów na twoją zależność od Stwórcy, i gotów zrobić "coś" aby wyjść z wyglądającej beznadziejnie klątwy alkoholizmu. AA w Akron było skupione na indywidualnym wyzwoleniu religijnym i wczesnej hospitalizacji, ale nie na zwiększaniu liczby członków. W Nowym Jorku, Społeczność odtrąciła religijny nacisk Akron, skupiając się na sprzedaży książek i abstynencji, ale miała niewiele do pokazania jeśli chodzi o osiąganie zdrowia. Z drugiej strony, pojawienie się Clarence'a Snydera jako młodego, energicznego promotora dało raczkującej wspólnocie zryw wzrostu, co zmieniło nacisk społeczności.

Ślady pozostawione przez Clarence'a Snydera wyznaczyły ścieżkę, która zasłużyła na uwagę i trwałe uznanie w szeregach oddanych członków AA dzisiaj. A poniższe są przykładami kamieni milowych, które uzasadniają ten aplauz.
Clarence dobrze nauczył się i znał oryginalne zasady i praktyki Chrześcijańskiej Wspólnoty AA w Akron. One pozwoliły mu osiągnąć i utrzymać ciągłą trzeźwość do daty jego śmierci w 1984 i osiągnąć status członka z najdłuższym okresem trzeźwości w tym czasie.

Na samym początku swoich wysiłków w wychodzeniu z alkoholizmu, Clarence przyjął: (1) oryginalny nacisk AA na wiarę we Wszechmogącego Boga, Stwórcę, (2) konieczność zbliżenia się do Niego poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i (3) Biblię jako główne źródło wszystkich prawd religijnych. Rozumiał on także i forsował akroński nacisk na Księgę Jakuba (księgę uzdrowienia jak ją nazywał), Kazanie na Górze (które, jak stwierdzili Dr Bob i Bill W, zawierało podstawową filozofię AA) i 1 List do Koryntian 13 - który uosabiał nacisk AA na miłość. Clarence także szybko rozpoznał i wchłonął zmieniające życie idee Grup Oxfordzkich i ich standard czterech absolutów - uczciwości, czystości, bezinteresowności i miłości.

Clarence był prawdopodobnie pierwszym z pionierów AA, który rozpoznał trudną sytuację wczesnych rzymsko-katolickich członków, którzy byli zachęcani przez clevelandzkiego księdza do zaprzestania uczestnictwa w zorientowanych protestancko, akrońskich mityngach wspólnoty. W konsekwencji, przeciwstawił się odmowie własnego sponsora dotyczącej uruchomienia mityngu niezwiązanego z Grupą Oxfordzką tylko dla alkoholików. W maju 1939 założył pierwszy mityng Anonimowych Alkoholików - w domu clevelandzkiego rzymsko-katolickiego AA. I robiąc to, otworzył drzwi Anonimowych Alkoholików tym, którzy stali się największym wyznaniową częścią Aowskiej religijnej populacji.

Chociaż Wielka Księga AA dopiero została opublikowana, Clarence w pełni objął jej zawartość, co do joty. Uczestniczył on nawet w pisaniu części historii do książki. Opanował swoje wskazówki dla stawiania Dwunastu Kroków (zobacz: Kroki AA - interpretacja Clarencea S.) i w krótkim czasie przeprowadzał nowicjuszy przez ich Kroki masowo (zobacz: Zapomniane początki AA - Anonimowi Alkoholicy "Klasy Początkujących"). Clarence oczyścił drogę dla ciągle cierpiących alkoholików w Cleveland i gdzie indziej. Otwarcie reklamował program AA i swobodnie używał własnego nazwiska i adresu jako narzędzia promocji programu wychodzenia z alkoholizmu. W ciągu jednego roku, głównie dzięki wysiłkom Clarence'a, grupa AA w Cleveland wzrosła z jednego do trzydziestu i osiągnęła niezrównaną 93% skuteczność wśród członków z Cleveland.

Szerszy program Cleveland był unikalny w swoim niesekciarskim charakterze. Jednak korzystał z Wielkiej Księgi, 12 Kroków, Biblii i Czterech Absolutów Grup Oxfordzkich. Jego literatura była przepełniona odniesieniami do wszystkich czterech, i czołówka jego Central Bulletin zawierała Cztery Absoluty - Uczciwość, Czystość, Bezinteresowność i Miłość - widoczne na górze strony. Wspólnota oferowała tam także wszystkim sportowe i społeczne aktywności. W tym wszystkim, Clarence nigdy nie zawiódł w jego entuzjazmie dla, i lojalności wobec jego sponsora Dr Boba Smitha i jego żony, Anne Smith. Clarence miał skłonność do organizacji wspólnoty. To miało trwały wpływ na to, co stało się kilkoma mocnymi punktami AA - wiara i zależność od Boga, rotacyjne przywództwo, świadome sponsorowanie nowicjuszy (zobacz: Broszura - Sponsorowanie w AA). Widział też wagę kontynuowania akrońskiego nacisku na wczesną hospitalizację aby ocalić życie nowicjuszy. I nigdy nie zaprzestał dawania odniesień do Biblii jako źródła podstawowych zasad AA.

Służba tego człowieka dla alkoholików i AA trwała przez całe życie. Dawał siebie bez korzyści finansowych czy innych. Sponsorował tysiące - wielu z nich żyje i jest trzeźwych do dzisiaj. Założył duchowe rekolekcje dla AA i ich rodzin, które istnieją do dziś. Jego małżeństwo z Grace Moore dodało nowy wymiar do jego wpływowego życia. I Grace pracowała po jego stronie, ucząc się jak sponsorować i jak prowadzić i przewodzić podczas rekolekcji z Clarencem. Prowadziła je wciąż po jego śmierci i do końca życia. Zobacz: That Amazing Grace (http://www.dickb.com/amazgrace.shtml)

Czynnik Snydera w dzisiejszym AA prawdopodobnie reprezentuje się poprzez najmocniejszą siłę dla utrzymania wiary w Boga, szacunku dla religii, zdyscyplinowanego wykorzystania Wielkiej Księgi, przechodzenia zgodnie z instrukcją 12 Kroków w oryginalny sposób, i rozpoznawania wiecznego długu AA wobec Good Book i Grup Oxfordzkich.

/ źródło /


Opublikowano: 01.05.2022 r.

Ogłoszenia

Mityng spikerski (6 maja 2023 r.)

Mityng spikerski (15 kwietnia 2023 r.)

Mityng spikerski (16 marca 2023 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.