Program 12 kroków

12 kroków AA to program pomagający osobom uzależnionym od alkoholu w wyzwoleniu się z nałogu i odzyskaniu zdrowego stylu życia. W jego ramach należy przejść przez 12 kroków, które pomogą w osiągnięciu tego celu.

Pierwszym krokiem jest przyznanie się do bezsilności wobec uzależnienia od alkoholu i utraty kontroli nad sobą i własnym życiem. Drugim krokiem jest uznanie istnienia siły wyższej, która może nam pomóc. Trzecim krokiem jest oddanie naszego życia i woli w ręce tej mocy.

Krokiem czwartym jest przeprowadzenie szczegółowej i szczerej inwentury moralnej (obrachunku moralnego). Piątym krokiem jest przyznanie się przed sobą, przed Bogiem i przed inną osobą do popełnionych błędów oraz podanie powodów które powodowały te błędy. Krokiem szóstym jest gotowość do pozbycia się wad charakteru.

Siódmym krokiem jest proszenie o pomoc naszej Siły Wyższej o usunięcie tych braków. Ósmym krokiem jest stworzenie szczegółowej listy osób, które skrzywdziliśmy, oraz gotowość do naprawienia szkód wobec nich. Krokiem dziewiątym jest przeproszenie tych osób za wyrządzone im krzywdy i naprawienie ich jeśli to możliwe.

Dziesiątym krokiem jest ciągły obrachunek moralny nas samych i gotowość do poprawy swoich błędów. Jedenasty krokiem jest modlitwa i medytacja poznanie woli Boga i siłę aby je wcielić w życie. Ostatnim, dwunastym krokiem jest dzielenie się z innymi osobami doświadczeniem, mocą i nadzieją, które otrzymaliśmy dzięki Sile Wyższej i Programowi AA.

12 kroków AA

Krok pierwszy: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

Krok drugi: Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok trzeci: Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

Krok czwarty: Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

Krok piąty: Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok szósty: Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

Krok siódmy: Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok ósmy: Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok dziewiąty: Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok dziesiąty: Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok jedenasty: Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok dwunasty: Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Ogłoszenia

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Mityng spikerski (24 lutego 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.