Historia AA w Polsce

Do Polski informacje o AA były przemycane już od 1950 roku. Jednak pierwsza grupa działająca wg 12 Tradycji powstała w 1974 roku w Poznaniu przyjmując nazwę "Eleusis". Z biegiem lat powstają inne grupy AA już i poza Poznaniem w innych miastach w całej Polsce. Obecnie w Polsce istnieje około 2 000 grup.

Wysiłki i starania światłych obywateli Poznania doprowadzają do powstania jako jednej z pierwszych w Polsce, Poradni Odwykowej przy Pl. Kolegiackim nr 11. Inicjatorem był dr Oskar Bielawski – dyr. Psychiatrycznego Z-du Leczniczego w Kościanie.

1950r. – Powstaje Poradnia Odwykowa przy Al. Marcinkowskiego 21. Następnie z inicjatywy dr Z. Wierzbickiego i dr Bernackiego formuje się Stowarzyszenie "Trzeźwość"

1955r. – Powstaje pismo "Zdrowie i Trzeźwość" – redaktorem naczelny zostaje dr Wierzbicki.

1956r. – dr Z. Wierzbicki wyjeżdża do USA – prawdopodobnie na sympozjum naukowe. Spotyka tam lekarza zajmującego się problematyką alkoholizmu, dr MM Glatta z Londynu. Od niego dowiaduje się o Ruchu Anonimowych Alkoholików i otrzymuje podstawowe teksty AA-owskie. Ukazują się w czasopiśmie „Zdrowie i Trzeźwość” artykuły dr Glatta. Tchną one głębokim zaangażowaniem i przekonaniem, że AA to droga do sukcesów dla alkoholików.

1957/58 – dr Z.Wierzbicki drukuje własny artykuł pt. „AA – nieznana w Polsce forma walki z alkoholizmem” oraz tekst 12 Tradycji, Program na 24 godziny. Preambułę AA Brakuje tylko 12 Szczebli AA (dr Wierzbicki ang. słowo steps przetłumaczył jako szczebel). Brakuje, bo cenzura wypowiada długoletnią wojnę duchowemu programowi zawartemu w 12 Krokach AA.

1958r. – luty. W kolejnym nr "Zdrowie i Trzeźwość" ukazuje się artykuł, pt. "Jeśli wiesz, to nie czytaj – Dalsze rewelacje o AA". Próba zamieszczenia „12 Szczebli” powoduje interwencję cenzury i zamknięcie pisma. Zafascynowany ideą AA, dr Wierzbicki próbuje wraz z Bolesławem Iwańskim utworzyć grupę AA. Bez powodzenia.

1959r. – W Poradni Przeciwalkoholowej na Al. Marcinkowskiego rozpoczyna pracę p. mgr Maria Grabowska – psycholog. Z. Wierzbicki zapoznaje ją z programem AA, przekazuje materiały i kontakty zagraniczne. Kolejne próby zamieszczenia w prasie 12 Kroków AA. napotykają na zdecydowaną odmowę cenzury państwowej.

1967r. – mgr M. Grabowska nadal pracuje w Poradni, nie tylko leczy alkoholików ale również opiekuje się Klubem Abstynentów. Prawdopodobnie wiosną 1967 udaje jej się zebrać kilku pacjentów, z których tworzy pierwszą, istniejącą do dziś, grupę tzw. "środową"‚ nazywaną później "Eleusis".

1972r. – Opiekę nad Poradnią i Klubem przejmuje mgr Maria Matuszewska w pracy wspiera ją mgr Maria Pawłowska.

1973r. – maj – Do grupy dołącza nowy członek – tłumacz. Jemu mgr Matuszewska powierza do tłumaczenia, materiały dotyczące Ruchu AA. Wspomina go p. Matuszewska: „Był chyba jedynym z moich pacjentów, który od chwili leczenia aż do śmierci zachował trzeźwość”. Ten pierwszy nawiązał korespondencję z GSO gdzie zgłosił grupę o nazwie "Eleusis".

1974r. – jesień – Usamodzielnia się i przyjmuje nazwę "Eleusis" pierwsza działająca wg 12 Tradycji grupa AA w Polsce.

1975r. –Rajmund z Bolesławem kończą tłumaczenie poszerzonej wersji wersji 12 Kroków AA. Do AA trafia też zasłużony Józef-Jan.

1976r. – Dzięki pomocy i inicjatywie dr D. Dudrak zawiązuje się druga w Poznaniu i druga w Polsce grupa AA "Ster".

1977r. – Powstaje pierwsza grupa AA – poza Poznaniem – "Znicz" w Będzinie, jeden z nich przez rok przyjeżdżał, co środę z Będzina do Poznania, na mityng, gdzie czerpał wiedzę i doświadczenie.

1978r. – W Słupsku powstaje grupa AA "Katharsis".

1980r. – dr B. Woronowicz otrzymuje w Poznaniu 12 Kroków i 12 Tradycji. W Warszawie powstaje pierwsza grupa AA "Odrodzenie".

1982r. – W czasie ogólnopolskiej Konferencji naukowej poświęconej Klubom Abstynentów, spotyka się wielu członków AA z całej Polski. W trakcie wieczornego mityngu wyłania się TYMCZASOWY KOMITET SŁUŻBY AA ! W skład wchodzą: Rajmund, Roman, Józef-Jan z Poznania, Ewa ze Słupska, Sławek z Będzina, Ryszard i Marian z Warszawy oraz Włodek z Wrocławia.

1982 – 1984r. – Intensywna praca nad integracją grup AA.

1983r. – Powstaje Komitet organizacyjny 1 Zjazdu AA w Polsce. Miejsce Poznań. Grupa „Eleusis” przejęła patronat nad przygotowaniem "ideologicznym". Grupa "Ster" stronę organizacyjną.

1984r. – (10 lecie) Pierwszy Zjazd AA w Polsce w Poznaniu. Ustalono że w naszej strukturze Grupa AA jest najważniejsza (wtedy 34). Wybrano Ciało Powiernicze(7 powierników). Wybrano pierwszego w historii polskiego AA rzecznika Wspólnoty Sławka z grupy Znicz w Będzinie i sekretarza Andrzeja z grupy Eleusis z Poznania a ponad to Bożenę, Felka, Władka, Teresę i Olka.

1985r. – Niemieckie AA wydelegowało swojego przedstawiciela Ralfa do kontaktów z naszą wspólnotą. 23.03.85 w Częstochowie pierwsza Konferencja Służby Krajowej. Ustalono że siedzibą Krajowej Służby jest Poznań. W Polsce już 42 Grupy.

1986r. – Powstaje biuletyn AA "Zdrój".

1988r. – 21.05.88 VII już Konferencja Służb AA w Lesznie, a 19.11.88 już po raz dziesiąty w Gdańsku Jest już 191grup !

1989r. – Na początku roku nasza wspólnota liczyła 6 grup polskojęzycznych za granica i 251 grup w kraju czyli razem 257 grup.

1990r. – 13.01,90r. w Gubinie XII Konferencja. Jest już 381(w tym 38 w ZK)

1991r. – 18.05.91r. XIV Konferencja w Poznaniu. Jest już 425 grup (w tym50 ZK). XV Konferencja odbyła się w Bielsku Białej, aktualny spis grup wymienia 482 grupy.

1991r – 21.11.91 moja pierwsza grupa.

1992r. – 26.09.92 na XVII Konferencji w Siedlcach liczba grup 607 (w tym ZK 57).

1993r. – 652 grupy. Powstają nowe grupy i intergrupy.

1994r. – 22.10.94r. (20 lecie) XXI Konferencja zostaje potraktowana jako 10-ta rocznica I Zjazdu w Poznaniu. Grup 971 i 39 intergrup.

1995r. – 15.06.95 zostaje zarejestrowana Fundacja o nazwie BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE. W grudniu pierwszy numer biuletynu BSK "Skrytka".

1996r. – 30.08.96r. VI Kongres AA wraz ze Zlotem Radości. Grup około 1100 i 46 intergrup.

1998r. 1-3.05.98 po raz pierwszy a-owcy z całej Polski spotkali się na połączonym "Zlocie Radości" i "Święcie Zdroju"

1999r. – 20-22.08. 25 lecie AA w Polsce.

2004r. – 30 lecie AA w Krakowie.

2009r. – 35 lecie AA we Wrocławiu.

źródło: http://eleusis.pl/2011/03/korzenie-aa-w-polsce/

2014 – 40 lecie AA w Warszawie ( 15 - 17 sierpnia 2014 )

2018 (listopad/grudzień) - wydanie Wilekiej Księgi poszerzone o historie osobiste pierwszych uczestników Wspólnoty.

2019 – 45 lecie AA w Katowicach ( 16 do 18 sierpnia 2019 ) - obecnie w Polsce jest ok. 2800 grup; info z IV wydania WK.

Ogłoszenia

Czerwcowy mityng spikerski (17 czerwca 2024 r.)

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.