Duchowe zasady we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików

12 Kroków

 1. Uczciwość [ang. Honesty]
 2. Nadzieja [ang. Hope]
 3. Wiara [ang. Faith]
 4. Odwaga [ang. Courage]
 5. Integracja, pojednanie [ang. Integrity]
 6. Gotowość [ang. Willingness]
 7. Pokora. [ang. Humility]
 8. Miłość braterska [ang. Brotherly Love]
 9. Sprawiedliwość (zadośćuczynienie) [ang. Justice]
 10. Wytrwałość i Samoakceptacja [ang. Perseverance]
 11. Duchowość [ang. Spirituality]
 12. Służba (niektórzy mowią miłość) [ang. Service]
12 Tradycji
 1. Jedność [ang. Unity]
 2. Sumienie (grupowe sumienie) [ang. Group Conscience]
 3. Zdrowienie [ang. Recovery]
 4. Autonomia [ang. Autonomy]
 5. Jedność celu [ang. Primary Purpose]
 6. Solidarność [ang. Singleness of Purpose]
 7. Odpowiedzialność ( obowiązek ) [ang. Responsibility]
 8. Wspólnota [ang. Service]
 9. Prostota duchowa [ang. Spiritual Simplicity]
 10. Pokora [ang. Humility]
 11. Przyciąganie [ang. Attraction]
 12. Anonimowość [ang. Anonymity]
12 Koncepcji
 1. Odpowiedzialność ( przed kimś - ostatecznym autorytetem AA są grupy [ang. Responsibility]
 2. Zaufanie - GSC jest aktywnym głosem AA [ang. Reliance ]
 3. Zaufanie - prawo do decyzji [ang. Trust]
 4. Równość (prawo uczestnictwa) [ang. Participation]
 5. Demokracja (prawo do odwołania) [ang. Democracy]
 6. Odpowiedzialność - główna inicjatywa ma być strażnikiem tradycji [ang. Accountability]
 7. Równowaga - równowagsa sił: tradycje i cel AA [ang. Balance ]
 8. Konsekwencja - spójność struktur [ang. Consistency]
 9. Wizja - przykład dobrego przywództwa [ang. Vision]
 10. Przejrzystość - odpowiedzialność dopasowana do pełnionej służby [ang. Clarity]
 11. Szacunek - rotacja i uczestnictwo [ang. Respect ]
 12. Duchowość - Duch tradycji AA wyrażający się poprzez 6 gwarancji:
  a/ Bezinteresowność - Nie gromadź nadmiernego bogactwa lub władzy
  b/ Ostrożność - Realizm finansowy
  c/ Reprezentacja - Nigdy nie należy umieszczać w niekwestionowanej władzy innych
  d/ Jednomyślność - Decyzje na zasadzie jednomyślności
  e/ Współczucie - Działania nigdy nie będą osobiście karać ani podżegać do publicznych kontrowersji
  f/ Niezależność - Konferencja nigdy nie wykonująca żadnych aktów rządowych, powinna pozostać demokratyczna w myśleniu i działaniu.

/ źródło /


Na stronie ( http://friendsofbillw.net/aa_spiritual_principles ) znalazłem takie zasady do Kroków:

 1. Akceptacja, przyjęcie porażki, otwartość umysłu, gotowość, pokora
 2. Otwartość, pokora, akceptacja
 3. Gotowość, pokora
 4. Uczciwość, nieustraszoność, gotowość, pokora
 5. Pokora, gotowość, szczerość, przebaczenie, otwartość umysłu, akceptacja, roztropność, spokój
 6. Gotowość, uczciwość, otwartość umysłu, akceptacja, pokora
 7. Pokora, gotowość, otwartość umysłu
 8. Przebaczenie, spokój, braterstwo, uczciwość, staranność, odpowiedzialność, tolerancja, akceptacja, pokora, cel
 9. Dobry osąd, odwaga, pokora, szczerość, wierność, hojność, chęć
 10. Dyscyplina, akceptacja, pokora, cierpliwość, wytrwałość, powściągliwość, uczciwość, gotowość, przebaczenie, uczciwość, tolerancja, miłość, dobroć
 11. Pokora, miłość, przebaczenie, harmonia, prawda, wiara, nadzieja, współczucie, zrozumienie, zapomnienie o sobie, gotowość, siła, mądrość, spokój
 12. Wdzięczność, akceptacja, miłość, szczerość, tolerancja, bezinteresowność, siła, spokój, dawanie, hart ducha, wiara, braterstwo, służba, zrozumienie, odwaga, mądrość, pokora

 


Opublikowano: 01.03.2022 r.

Ogłoszenia

Czerwcowy mityng spikerski (17 czerwca 2024 r.)

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.