Sukces warsztatów Tradycji AA VII-XII

Warsztaty Tradycji AA VII-XII, zorganizowane przez grupy AA Pomocna Dłoń i Omega z Łomży, odbyły się w sobotę 4 marca 2023 roku. Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych uczestników. Spotkanie odbyło się w domu parafialnym przy kościele św. Andrzeja Boboli przy ulicy Wąskiej 93 w Łomży, a poprowadzili je nasi przyjaciele z grupy "Krok Pierwszy" z Suwałk.

Warsztaty poświęcone były omówieniu Tradycji VII-XII, czyli kolejnych sześciu zasad i wartości, które stanowią fundament Anonimowych Alkoholików (AA). Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali i dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z walką z uzależnieniem od alkoholu. Zasadniczą częścią wydarzenia były długie i wartościowe dyskusje, w których uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi refleksjami i wypowiadania się na temat omawianych Tradycji. Właśnie te rozmowy stały się jednym z największych atutów całego spotkania, umożliwiając pogłębienie wiedzy i lepsze zrozumienie tematu.

Uczestnicy warsztatów okazali się bardzo aktywni, wnosząc swoje doświadczenia i wiedzę na temat omawianych wartości, co stanowiło nieocenioną wartość merytoryczną spotkania. Podczas trwania warsztatów panowała otwarta i przyjazna atmosfera, a organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom nie tylko cenne informacje, ale także wygodne warunki i możliwość wykupienia obiadu.

Sobotnie warsztaty Tradycji AA VII - XII z pewnością zaspokoiły oczekiwania wszystkich uczestników, którzy pragnęli pogłębić swoją wiedzę na temat 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Dzięki organizacji grupy AA Pomocna Dłoń i Omega z Łomży i profesjonalnej prezentacji prowadzących, spotkanie było udane i wartościowe dla wszystkich uczestników.

Tradycje AA VII-XII to sześć kolejnych zasad i wartości, które stanowią fundament Anonimowych Alkoholików. Tradycja siódma mówi o konieczności współpracy między grupami AA, aby umożliwić lepsze dotarcie do ludzi potrzebujących pomocy. Tradycja ósma mówi o znaczeniu jedności w działaniach AA i konieczności poszanowania różnorodności. Tradycja dziewiąta dotyczy ochrony prywatności członków, a tradycja dziesiąta zachęca do samodzielnego poszukiwania duchowej mądrości. Tradycja jedenasta mówi o znaczeniu trudnych decyzji, a tradycja dwunasta zachęca do dzielenia się swoimi doświadczeniami, aby pomóc innym w walce z uzależnieniem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji warsztatów Tradycji AA VII-XII. Dziękujemy z całego serca organizatorom z grupy AA Pomocna Dłoń i Omega z Łomży oraz naszym przyjaciołom z grupy "Krok Pierwszy" z Suwałk, którzy pomogli w rozpropagowaniu, organizacji i prowadzeniu tego ważnego spotkania. Dziękujemy również uczestnikom, którzy swoją aktywnością i wiedzą wnosili cenny wkład w trakcie dyskusji. Dzięki Waszej pomocy udało nam się stworzyć niezapomniane wydarzenie, które przyczyni się do lepszego zrozumienia 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików i pomagać w walce z uzależnieniem od alkoholu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i czekamy z niecierpliwością na kolejne edycje warsztatów.


Opublikowano: 04.03.2023 r.

Ogłoszenia

Czerwcowy mityng spikerski (17 czerwca 2024 r.)

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.