Frekwencyjny sukces warsztatów duchowości

Obraz

Około 70 osób skorzystało z zaproszenia do udziału w warsztatach duchowości, które do późnego popołudnia trwają w domu parafialnym przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Warsztaty Duchowości zorganizowane przez Grupę AA "Pomocna Dłoń" cieszą się dużym zainteresowaniem wśród członków wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 

Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i refleksji na temat duchowości w procesie trzeźwienia. Uczestnicy mieli okazję do wzajemnego wsparcia i odkrywania nowych perspektyw duchowego rozwoju. Program warsztatów obejmował panele dyskusyjne na tematy związane z odbudową wartości, miłością w życiu trzeźwym oraz zmianami, jakie duchowość w AA wprowadza w życie alkoholika.

Warsztaty były wypełnione inspirującymi spotkaniami oraz głębokimi rozmowami. Organizatorzy zadbali również o przerwę obiadową, podczas której uczestnicy mieli możliwość dalszej integracji.

Sukces frekwencji potwierdza potrzebę organizowania tego typu wydarzeń, które stanowią ważny element w procesie trzeźwienia i duchowego rozwoju członków AA. Grupa AA "Pomocna Dłoń" dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywne włączenie się w warsztaty i już teraz zaprasza na kolejne spotkania.


Opublikowano: 10.02.2024 r.

Ogłoszenia

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Mityng spikerski (24 lutego 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.