Pierwsze tłumaczenie programu AA przez Rajmunda z amerykańskiego oryginału (1977)

Uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, i że nie byliśmy zdolni kierować naszym życiem.

 1. Uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, i że nie byliśmy zdolni kierować naszym życiem.
 2. Doszliśmy do przekonania, że potrzeba siły większej niż nasza własna, by przywrócić nam zdrowie duchowe.
 3. Postanowiliśmy zaufać i poddać się tej sile, gdziekolwiek ją dostrzegamy, każdy według własnego uznania. Dla jednego staje się nią zaufany człowiek - lekarz, dla innego idea, dla trzeciego jeden lub grono przyjaciół, dla innego Bóg.
 4. Przeprowadziliśmy szczerą i odważną analizę swego postępowania.
 5. Wyznaliśmy wobec siebie, a także wobec innych, prawdziwy charakter naszych błędów.
 6. Podjęliśmy decyzję, by z pomocą tej siły, do której się zwróciliśmy błędy te całkowicie usunąć.
 7. Z prostotą prosiliśmy o pomoc w tym przedsięwzięciu.
 8. Staraliśmy przypomnieć sobie wszystkich, którym wyrządziliśmy jakąś krzywdę.
 9. Wynagrodziliśmy te krzywdy, jak mogliśmy najlepiej i najdyskretniej.
 10. Nie przestawaliśmy bacznie śledzić samych siebie i gdy nam się zdarzyło popełnić błąd, przyznawaliśmy się do tego.
 11. Staraliśmy się jak najbardziej zacieśnić nasz kontakt z tymi, których sile i pomocy zaufaliśmy, przyjmując i realizując ich pomoc.
 12. Osiągnąwszy dzięki pracy nad sobą, według tych kolejnych stopni, jasny pogląd na nasz problem i równowagę wewnętrzną, próbowaliśmystosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, a także zgodni z nimi nieść pomoc innym alkoholikom.

Materiały te otrzymaliśmy od śp. Henryka z Otwocka.

Rajmund tłumaczenia robił z perfekcyjną wręcz dokładnością, doradzając się nieraz czy dobrze rozumie sens idei, trafnie dobiera słowa. Historia AA w Polsce, str. 101.


Opublikowano: 01.03.2021 r.

Ogłoszenia

Mityng spikerski (6 maja 2023 r.)

Mityng spikerski (15 kwietnia 2023 r.)

Mityng spikerski (16 marca 2023 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.