Poczatek i rozwój AA

Historia AA rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniła się na Kanadę, a następnie rozprzestrzeniła się na cały świat. Obecność AA istnieje obecnie w ponad 180 krajach. Poniżej znajduje się krótka historia początków AA i niektórych jej kluczowych współtwórców.

Początek AA

AA rozpoczęło się w 1935 roku w Akron w stanie Ohio w wyniku spotkania Billa W., nowojorskiego maklera giełdowego, i dr. Boba S., chirurga z Akron. Obaj byli beznadziejnymi alkoholikami. Przed spotkaniem Bill i dr Bob kontaktowali się z Grupą Oksfordzką. Ta w większości bezalkoholowa społeczność podkreślała uniwersalne wartości duchowe w codziennym życiu. Duchowny biskupi, dr Samuel Shoemaker, kierował wówczas Grupami Oksfordzkimi w USA. Pod tym duchowym wpływem iz pomocą starego przyjaciela, Ebby'ego T., Bill wytrzeźwiał. Bill podtrzymał swój powrót do zdrowia, pracując z innymi alkoholikami. Jednak przed spotkaniem z doktorem Bobem żaden z tych alkoholików tak naprawdę nie wyzdrowiał. W tym samym czasie członkostwo dr Boba Oxford Group w Akron nie pomogło mu wystarczająco w osiągnięciu trzeźwości. Kiedy dr Bob i Bill w końcu się spotkali, wpływ na lekarza był natychmiastowy. Tym razem znalazł się twarzą w twarz z innym cierpiącym, któremu się to udało. Bill podkreślił, że alkoholizm to choroba umysłu, emocji i ciała. Bill dowiedział się o tym ważnym fakcie od dr Williama D. Silkwortha z Towns Hospital w Nowym Jorku. Bill często był pacjentem doktora Silkwortha. Choć był lekarzem, dr Bob nie wiedział, że alkoholizm jest chorobą. Odpowiadając na przekonujące pomysły Billa, dr Bob wkrótce wytrzeźwiał i nigdy więcej nie pił. To zapoczątkowało powstanie AA Obaj mężczyźni natychmiast zabrali się do pracy z alkoholikami w szpitalu miejskim w Akron. Jeden pacjent szybko osiągnął całkowitą trzeźwość. Ci trzej mężczyźni stanowili trzon pierwszej grupy AA (chociaż nie używano jeszcze nazwy Anonimowi Alkoholicy).

Wzrost zaczyna się powoli, a potem szybko się rozwija
Jesienią 1935 roku w Nowym Jorku powoli ukształtowała się druga grupa alkoholików. Trzeci pojawił się w Cleveland w 1939 roku. Cztery lata zajęło wyprodukowanie około 100 trzeźwych alkoholików w trzech grupach założycielskich. Na początku 1939 roku Wspólnota opublikowała swój podstawowy podręcznik Anonimowi Alkoholicy. Tekst, napisany przez Billa i zrecenzowany przez wielu wczesnych członków, wyjaśniał filozofię i metody AA. Rdzeń tej pracy jest obecnie dobrze znany jako Dwanaście Kroków zdrowienia. Książka zawierała również historie przypadków trzydziestu odzyskanych członków. Od tego momentu rozwój AA był szybki. Również w 1939 roku The Cleveland Plain Dealer opublikował serię artykułów na temat AA Artykuły te, wraz z pozytywnymi komentarzami wstępnymi, wywołały wiele próśb o pomoc w Cleveland. Grupa z Cleveland, licząca zaledwie dwudziestu członków, starała się pomóc tym alkoholikom. Alkoholicy na trzeźwo zaledwie kilka tygodni byli przygotowani do pracy nad zupełnie nowymi przypadkami. To był nowy wyjazd, a wyniki były fantastyczne. Kilka miesięcy później liczba członków Clevelanda wzrosła do około 500.
Tymczasem w Nowym Jorku w 1938 r. dr Bob i Bill zorganizowali powiernictwo dla rodzącej się Wspólnoty. Przyjaciele Johna D. Rockefellera Jr. zostali członkami zarządu wraz z kontyngentem AA. Zarząd ten został nazwany The Alcoholic Foundation. Ale wszystkie wysiłki, aby zebrać duże sumy pieniędzy, nie powiodły się, ponieważ Rockefeller doszedł do wniosku, że może to zepsuć młode społeczeństwo. Mimo to fundacji udało się otworzyć maleńkie biuro w Nowym Jorku. Biuro to miało na celu obsługę zapytań i dystrybucję książki AA. Do tej pory wysiłki te były w większości finansowane przez same AA. Książka i nowe biuro zostały szybko oddane do użytku. Magazyn Liberty opublikował artykuł o AA jesienią 1939 roku, w wyniku czego około 800 pilnych wezwań o pomoc. W 1940 r. Rockefeller wydał obiad dla wielu swoich wybitnych nowojorskich przyjaciół, aby nagłośnić AA Przyniosło to kolejną falę próśb. Każde zapytanie otrzymywało osobisty list i małą broszurę. Zwrócono również uwagę na książkę Anonimowi Alkoholicy, która wkrótce zaczęła krążyć. Wspomagani pocztą z biura i podróżnikami AA z już istniejących ośrodków, powstało wiele nowych grup. Pod koniec roku liczba członków wynosiła 2000. Następnie, w marcu 1941 roku, The Saturday Evening Post zamieścił doskonały artykuł Jacka Alexandra o AA . Odpowiedź była ogromna. Pod koniec tego roku liczba członków wzrosła do 6000, a liczba grup wzrosła proporcjonalnie. Drużyna rozprzestrzeniła się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Do roku 1950 na całym świecie można było znaleźć 100 000 odzyskanych alkoholików. Choć było to spektakularne, lata 1940-1950 były jednak okresem wielkiej niepewności. Kluczowym pytaniem było, czy wszyscy ci alkoholicy rtęci mogą żyć i pracować razem w grupach. Czy potrafią się trzymać razem i skutecznie funkcjonować? To był nierozwiązany problem. Centrala w Nowym Jorku spędziła dużo czasu na korespondencji z tysiącami grup w sprawie ich pytań. Jednak do roku 1946 możliwe było wyciągnięcie pewnych wniosków na temat rodzaju postawy, praktyki i funkcji, które najlepiej pasowałyby do celów AA. Zasady te wyłoniły się z mozolnego doświadczenia grupowego. Zostały one podsumowane przez Billa w Dwunastu Tradycjach Anonimowych Alkoholików. Do 1950 roku wcześniejszy chaos w dużej mierze zniknął. Udany przepis na jedność i funkcjonowanie AA został osiągnięty i wprowadzony w życie.

Główny wpływ współzałożyciela dr Boba w Ohio
W tym gorączkowym dziesięcioletnim okresie dr Bob poświęcił się opiece szpitalnej nad alkoholikami. Wprowadził ich w zasady AA. Duża liczba alkoholików przybyła do Akron, aby otrzymać opiekę w szpitalu św. Tomasza. Dr Bob został członkiem jej personelu. On i jego koleżanka z personelu, niezwykła siostra Ignatia , opiekowali się i przynieśli AA około 5000 cierpiących. Po śmierci doktora Boba w 1950 r. siostra Ignatia kontynuowała pracę w szpitalu charytatywnym w Cleveland. Pomogły jej lokalne grupy AA i 10 000 innych cierpiących po raz pierwszy znalazło tam AA. Stanowiło to doskonały przykład hospitalizacji, w której AA mogło współpracować zarówno z medycyną, jak i religią.
W tym samym roku 1950, AA zorganizowała swoją pierwszą Międzynarodową Konwencję w Cleveland. Tam po raz ostatni pojawił się dr Bob i w swoim ostatnim przemówieniu mówił o potrzebie prostoty AA. Widział, jak Dwanaście Tradycji zostało entuzjastycznie przyjętych do stałego użytku Wspólnoty AA na całym świecie. Dr Bob zmarł 16 listopada 1950 r.

Utworzenie Konferencji Służb Ogólnych
Kolejny rok przyniósł jeszcze jedno znaczące wydarzenie. Nowojorskie biuro znacznie rozszerzyło swoją działalność. Składały się one teraz z:

  • public relations
  • porady dla nowych grup
  • usługi dla szpitali
  • więzienia, samotnicy i internacjonaliści
  • współpraca z innymi agencjami zajmującymi się alkoholizmem

 

Centrala wydawała także "standardowe" książki i broszury AA. Nadzorował ich tłumaczenie na inne języki. Nasz międzynarodowy magazyn AA Grapevine osiągnął duży nakład. Te i wiele innych działań stało się niezbędne dla AA jako całości. A jednak te kluczowe usługi nadal znajdowały się w rękach odizolowanej rady powierniczej. Jedynym łącznikiem powierników z Drużyną byli Bill i dr Bob. Jak współzałożyciele przewidzieli wiele lat wcześniej, absolutnie konieczne stało się połączenie powierników AA z Bractwem, któremu służyła. Niezwłocznie wezwano delegatów ze wszystkich stanów i prowincji USA i Kanady. W ten sposób skomponowany organ ds. służb światowych spotkał się po raz pierwszy w 1951 roku. Mimo wcześniejszych obaw, zgromadzenie było wielkim sukcesem. Po raz pierwszy powiernictwo stało się bezpośrednio odpowiedzialne przed AA jako całością. Utworzono Konferencję Służb Ogólnych AA, zapewniając w ten sposób ogólne funkcjonowanie AA na przyszłość. W 1955 r. na drugiej Międzynarodowej Konwencji w St. Louis uczczono 20-lecie Wspólnoty. Konferencja Służb Ogólnych do tego czasu całkowicie udowodniła swoją wartość. Tutaj, w imieniu dawnych członków AA, Bill przekazał przyszłą opiekę i opiekę nad AA Konferencji i jej powiernikom. W tym momencie Drużyna poszła sama - AA osiągnął pełnoletność.

AA kontynuuje swój globalny wzrost
Gdyby nie pierwsi przyjaciele AA, Anonimowi Alkoholicy mogliby nigdy nie powstać. AA nigdy nie rozwinęłoby się i prosperowało bez wielu ludzi. Szczególnie ważni byli ci przyjaciele medycyny, religii i światowej komunikacji. Jesteśmy głęboko wdzięczni za ich czas i wysiłek, aby pomóc AA 24 stycznia 1971 roku Bill zmarł na zapalenie płuc w Miami Beach na Florydzie. Siedem miesięcy wcześniej, w tym samym miejscu, wygłosił swoje ostatnie publiczne słowa na 35. rocznicy Międzynarodowej Konwencji. Jego ostatnie słowa do kolegów z AA brzmiały: "Niech Bóg błogosławi ciebie i Anonimowych Alkoholików na zawsze". Od tego czasu AA stało się prawdziwie globalne. Ujawniło to, że sposób życia AA może dziś przekraczać większość barier rasy, wyznania i języka. Spotkanie Służby Światowej, rozpoczęte w 1969 roku, odbywa się co dwa lata od 1972 roku. Jego lokalizacje znajdują się na przemian w Nowym Jorku i innych miejscach zamorskich, takich jak Anglia, Meksyk, Nowa Zelandia, Finlandia i nie tylko. Obecnie AA można znaleźć w około 180 krajach na całym świecie.

źródło - /tłumaczenie automatyczne/.


Opublikowano: 01.01.2022 r.

Ogłoszenia

Mityng spikerski (6 maja 2023 r.)

Mityng spikerski (15 kwietnia 2023 r.)

Mityng spikerski (16 marca 2023 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.